Standard FCI č.193 / 09.06.2000 / D

Standard plemene barzoje vydaný FCI
BARZOJ - RUSKÝ CHRT (Russkaya Psovaya Borzaya)
NĚMECKÝ PŘEKLAD: paní Michele Chauliac-Sneider
Pro Klub chovatelů a přátel barzojů do českého jazyka přeložila: paní MUDr. Jitka Pacltová
Revize: STDK ČMKU 4. říjen 2000
ZEMĚ PŮVODU: Rusko
DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO ORIGINÁLNÍHO STANDARDU: 25.11. 1999
Použití: lovecký chrt, pes pro dostihy a coursing
KLASIFIKACE FCI: Skupina 10 chrti
Sekce 1 dlouhosrstí chrti nebo chrti s praporci
Bez zkoušky z výkonu
Celkový zjev
Veliký, aristokraticky vypadající pes se suchou, ale současně robustní stavbou těla stavba těla lehce prodloužená, u fen o něco více než u psů. Kostra silná, ale ne mohutná. Kosti jsou dosti ploché, suché ale dobře vyvinuté svalstvo, avšak, na stehnech nevystupuje.

Důležité proporce
U psů odpovídá výška v kohoutku výšce nejvyššího bodu beder, ale může být něco větší. U fen jsou obě výšky stejné. Kohoutková výška musí být o něco menší než délka těla. Hloubka hrudníku odpovídá přibližně polovině kohoutkové výšky. Délka čenichu od stopu po nosní houbu odpovídá délce mozkovny od týlního hrbolu až ke stopu, nebo je lehce delší.

Chování / charakter / povaha
Ve všedním životě ukazuje barzoj klidnou a vyrovnanou povahu. Při pohledu na zvěř se rychle vzruší. Má ostrý zrak a vidí velice daleko. Jeho reakce jsou prudké.

Hlava
suchá, dlouhá, ůzká, aristokratická. Při pohledu ze strany tvoří ohraničující linie hlavy a čenichu dlouhou, lehce klenutou linii. Linie temene probíhá rovně nebo lehce šikmo k dobře vyznačenému týlnímu hrbolu. Hlava je elegantní a tak suchá, že velké cévy prosvítají kůží.
Lebka: ůzká, při pohledu shora podélně oválná, při pohledu ze strany skoro plochá
Stop: velmi málo vyznačen
Nosní houba: velká, pohyblivá, v poměru k dolní čelisti zřetelně vystupující
Hřbetní část čenichu: dlouhá, v celé délce vyplněná, blízko nosní houby klenutá
Tlama: od stopu po nosní houbu odpovídá délce mozkovny od týlního hrbolu až ke stopu, nebo ji poněkud přesahuje
Pysky: tenké, suché, těsně přiléhající k čelisti. Orámování očí, pysků a nosní houby je nezávisle na barvě srsti černé.
Čelisti/zuby: zuby silné a bílé. Úplný nůžkový skus.
Oči: velké, výrazné. Barva tmavě oříšková nebo oříšková (lískový oříšek). Nejsou ani hluboko uložené ani lehce vystupující; mandlového tvaru, šikmo vsazené.
Uši: malé, měkké, pohyblivé; nasazené nad oční linií a směřující dozadu, skoro směrem k šíji. Špičky boltců leží blízko u sebe, nebo ukazují podél krku dolů a dobře na něj přiléhají. Při vzbuzené pozornosti psa jsou uši neseny výše a stranou, nebo dopředu. Někdy je jedno ucho nebo obě uši vztyčeny jako u koně.

Krk
Dlouhý, suchý; ze strany zploštělý; svalnatý; lehce klenutý; nesen hodně nízko

Trup
Kohoutek: není zdůrazněn
Hřbet: široký, svalnatý, pružný. Spolu s bedry tvoří oblouk, který je více vyznačen u psů. Jeho nejvyšší bod leží u prvního nebo druhého bederního obratle.
Bedra: dlouhá, vystupující, svalnatá, přiměřeně široká.
Záď: dlouhá, široká, lehce šikmá; šířka horních vrcholů obou kostí pánevních nesmí být užší ne 8 cm.
Hrudník: v příčném řezu oválný; ne ůzký, ale také ne širší než záď; hluboký, hodně dlouhý, prostorný; dosahuje téměř do ůrovně loktů. Krajina lopatek je plošší, potom se hrudní koš pozvolna rozšiřuje k volným žebrům, která jsou krátká. Při pohledu ze strany se tím mění sklon; žebra jsou dlouhá a lehce vystupují. V poměru k ramennímu kloubu předhrudí poněkud vystupuje.
Břicho: dobře vtažené; dolní linie hrudníku směrem k břichu prudce stoupá.

Hrudní končetiny
hrudní končetiny suché, svalnaté; při pohledu zpředu jsou rovné a zcela rovnoběžné. Výška od loktů k zemi odpovídá polovině kohoutkové výšky, nebo ji poněkud přesahuje.
Plece: lopatky jsou dlouhé a šikmo uložené
Nadloktí: mírně šikmé, jeho délka téměř nepřekročí délku lopatek. Ramenní kloub je zřetelně zdůrazněn.
Loketní klouby: jsou uloženy souběžně se středovou rovinou těla.
Předloktí: suché, dlouhé; v příčném řezu je oválné; při pohledu zepředu štíhlé, při pohledu ze strany široké.
Nadprstí: vzhledem k zemi lehce šikmé
Tlapky: suché, štíhlé podélně oválné, tzv. zaječí tlapka, klenuté; prsty k sobě dobře přiléhají; dlouhé, silné drápy dosahují k zemi.

Pánevní končetiny
Při pohledu zezadu jsou pánevní končetiny rovné, rovnoběžné a jejich postoj je poněkud širší než u hrudních končetin; při volném postoji musí pomyslná vertikála, spuštěná z hrbolu sedacích kostí, probíhat středem hlezna a ndprstí pánevních končetin.
Stehno: dobře osvalené, dlouhé a šikmo postavené
Holeň a lýtko: dlouhé, svalnaté, šikmo postavené. Kolenní kloub a hlezno musí být dobře vyvinuty, široké a suché. Zaůhlení musí být zřetelně znatelné.
Zadní nadprstí: ne dlouhé; téměř kolmo postavené. Zaůhlení jsou dobře zdůrazněna.

Ocas
Srpovitý nebo šavlovitý; nízko nasazený; tenký, dlouhý; při protažení mezi pánevními končetinami musí dosahovat až k hrbolům kyčelních kostí. Je bohatě osrstěn. V klidu visí ocas dolů; při pohybu je nesen poněkud výše, ne však nad ůroveň hřbetu.

Chůze / Pohyb
S výjimkou okamžiků při lovu je typickým pohybem pro barzoje prodloužený klus, plynulý, velice měkký, jako když se barzoj vznáší. Při lovu jede o mimořádně rychlý cval s dlouhými skoky.

Osrstění a kůže
Osrstění: Hedvábné, měkké a hebké. Zvlněné, nebo tvořící krátké kadeře. Na hlavě, boltcích a končetinách je srst jako satén (hedvábná, ale těžká), krátká, dobře přiléhající k tělu. Na trupu je srst hodně dlouhá a zvlněná. Nad lopatkami a v krajině beder tvoří jemné kadeře. Na žebrech a stehnech je srst kratší. Srst, která tvoří praporce v podobě kalhot a vlajky na ocase, je delší.
Kůže: vláčná, pružná
barva

Velikost / Hmotnost
Výška v kohoutku: žádoucí pro psy: 75 - 85 cm; pro feny: 68 - 78 cm
U psů je kohoutková výška stejná jako vzdálenost nejvyššího bodu beder od země, nebo je poněkud větší. U fen jsou obě výšky stejné.

Poznámka
Psi musejí mít dvě očividně normálně vyvinutá varlata, která se nacházejí zcela v šourku.

Vady
Každá odchylka od výše jmenovaných bodů musí být považována za vadu, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru se stupněm odchylky.
Celkový zjev:
lehká nebo mohutná stavba těla
příliš podsaditý nebo příliš dlouhonohý typ
lehká kostra
nedostatečně vyvinuté osvalení.
Hlava:
zřetelný (zdůrazněný) stop
zřetelně klínovitý profil hlavy způsobený příliš vysokou lebkou
široké čelo
jařmové oblouky zřetelně vystupující nosní hřbet příliš ůzký nebo příliš krátký vystupující nadočnicové oblouky
Chrup: malé, zkažené zuby, abnormálně opotřebované zuby klešťový skus u psů starších šesti let chybění P1, P2 (1. a 2. třenový zub); ne více než tři chybějící zuby.
Oči: malé, kulaté; světle oříškové (světlý lískový oříšek) příliš zřetelné třetí víčko
Uši: nasazeny nízko nebo nesměřují dozadu
Krk:krátký, vysoko nesený
TRUP:
hřbet: ůzký hřbet, propadlý ve výši jedenáctého hrudního obratle. Příliš silně klenutý.
bedra: ůzká, krátká, rovná.
záď: ůzká, krátká, zřetelně spadající.
hrudník: ůzký, plochý, málo hluboký; dolní linie je mnohem výše než ůroveň loktů.
břicho: málo vtažené
Ocas: nasazen buď příliš nízko nebo příliš vysoko; nesený vysoko; konec ocasu stočený do kroužku; spadající do strany; málo vyvinutý praporec. Krátký ocas.
Hrudní končetiny:
ůhel u ramenního kloubu příliš otevřený
lokte vytočené nebo vtočené
lehce zakřivené předloktí
zápěstí příliš krátké, příliš šikmé nebo strmé
tlapky lehce vytočené nebo vtočené
Pánevní končetiny:
ůhlení příliš výrazné; příliš malé ůhlení (strmý postoj)
sudovitý nebo kravský postoj hlezen
tlapky vtočené dovnitř
Tlapky: sklon k poněkud širším, málo zakulacené; příliš masité (silné)
Kůže: nedostatečně pružná
Srst: postrádající lesk, střapatá; málo vyvinuté kalhoty a praporce na končetinách nebo na ocasu; hladká srst; jemné kudrny po celém těle
Barva: tečkovaná ve stejném odstínu jako základní zbarvení, nápadné rezavé znaky.

Těžké Vady
Celkový zjev:
změkčilá konstituce, hrubá stavba těla
krátký trup
těžká, hrubá stavba kostry
kulaté kosti
Hlava:
ochablé (volné) tkáně
tupá morda
klešťový skus u psů mladších šesti let
oči hluboce uložené, žluté oči
ušní boltce tlusté, hrubé, se zaoblenými konci
Krk: lalok nebo volná kůže na hrdle, krk s kruhovým průřezem
Trup:
hřbet: propadlý hřbet, rovný hřbet u psů
záď: velmi ůzká, velmi krátká, spáditá
hrudník: v přední partii propadlý, sudovitý
břicho: měkké, ne pevně vtažené
Ocas: tlustý; v akci dolů spadající
Hrudní končetiny:
podstatné odchylky od popisu standardu; příliš kostnaté zápěstí
kosti předloktí kruhového průřezu
Pánevní končetiny:
podstatné odchylky od standardu
Tlapky:široké, kulaté, kočičí, ploché a s roztaženými prsty
Kůže:volná
Srst:hrubá, zježená
Barva:tečkování v jiném odstínu než je základní barva; všechny odstíny šeříkové (modré) barvy
Chování / charakter (povaha):agresivita vůči člověku

Vylučující Vady
Zuby:
každá odchylka od nůžkového skusu (předkus a podkus, nepravidelný zámek skusu); chybění řezáků, takže zámek skusu nelze posoudit. Chybění více než tří premolárů, chybění P4, chybění jakéhokoliv moláru s výjimku M3. Špičáky v dolní čelisti vsazené více vzadu než normálně, tak že se dotýkají horní sliznice tlamy nebo patra (Mandibula angusta)
Oči:
modré (břízové oko)
Ocas:
jako vývrtka, zalomený (srostlé obratle), částečně nebo úplně kupírovaný ocas.
Tlapky:
výskyt paspárků (vlčích drápů)
Barva srsti:
hnědá, čokoládově hnědá